• 1

  Hindu Astrology

  โหราศาสตร์ฮินดูวิชาดาราศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน

          โหราศาสตร์ฮินดูวิชาดาราศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นวิชาดาราศาตร์ ที่เก่าแก่ของโลกมีอายุมายาวนานกว่า 8,300 ปี – 3,000 ปี ก่อนเกิด คริสตกาลวิชานี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ มีมหาฤาษีเป็นอาจารย์ในยุค บรรพกาล  โหราศาสตร์ภารตะ  หรือ โหราศาสตร์พระเวท คือวิชาที่ทำนายโชคชะตาที่เป็นวิชาที่ดูได้จากการโคจรของดาวเคราะห์ , กาลเวลา , […]

 • 0

  Astrology Thailand

  ทำความรู้จักประเภทต่างๆของ โหราศาสตร์

          โหราศาสตร์การทำนายโชคชะตาในอนาคต โหราศาสตร์คืออะไร คือการทำนายโชคชะตาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของมนุษย์  , ของโลก โดยใช้ตำแหน่งหมู่ดาวบนท้องฟ้า และเวลาตัวเลข เป็นตัวบ่งบอกถึงดวงชะตา โหราศาสตร์จะไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้กฎเกณฑ์ของหลักโหราศาสตร์นำมาทดลอง และหาข้อสรุปเป็นทฤษฎีได้ ไม่ว่าจะทดลองที่ไหนบนโลกก็ตาม โหราศาสตร์เป็นสิ่งที่ลึกลับ นักวิทยาศาสตร์จึงไม่รับรองว่าเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง แต่ในบางประเทศอย่างประเทศอินเดีย และอีกหลายๆประเทศได้เปิดวิชาเรียนโหราศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแล้วในตอนนี้ โหราศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท โหราศาสตร์ภารตะ , โหราศาสตร์ไทย […]