• 0

    Astrology Thailand

    ทำความรู้จักประเภทต่างๆของ โหราศาสตร์

            โหราศาสตร์การทำนายโชคชะตาในอนาคต โหราศาสตร์คืออะไร คือการทำนายโชคชะตาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของมนุษย์  , ของโลก โดยใช้ตำแหน่งหมู่ดาวบนท้องฟ้า และเวลาตัวเลข เป็นตัวบ่งบอกถึงดวงชะตา โหราศาสตร์จะไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้กฎเกณฑ์ของหลักโหราศาสตร์นำมาทดลอง และหาข้อสรุปเป็นทฤษฎีได้ ไม่ว่าจะทดลองที่ไหนบนโลกก็ตาม โหราศาสตร์เป็นสิ่งที่ลึกลับ นักวิทยาศาสตร์จึงไม่รับรองว่าเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง แต่ในบางประเทศอย่างประเทศอินเดีย และอีกหลายๆประเทศได้เปิดวิชาเรียนโหราศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแล้วในตอนนี้ โหราศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท โหราศาสตร์ภารตะ , โหราศาสตร์ไทย […]