• 0

    Hindu Astrology

    โหราศาสตร์ฮินดูวิชาดาราศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน

            โหราศาสตร์ฮินดูวิชาดาราศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นวิชาดาราศาตร์ ที่เก่าแก่ของโลกมีอายุมายาวนานกว่า 8,300 ปี – 3,000 ปี ก่อนเกิด คริสตกาลวิชานี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ มีมหาฤาษีเป็นอาจารย์ในยุค บรรพกาล  โหราศาสตร์ภารตะ  หรือ โหราศาสตร์พระเวท คือวิชาที่ทำนายโชคชะตาที่เป็นวิชาที่ดูได้จากการโคจรของดาวเคราะห์ , กาลเวลา , […]