• 0

    Astrology the Mediterranean

    โหราศาสตร์ยูเรเนียนการทำนายโชคชะตาแบบใหม่

        โหราศาสตร์ยูเรเนียนการทำนายโชคชะตาแบบใหม่ เป็นการคิดค้นโดยนาย อัลเฟรด วิตเตอรร์ ชาวเยอรมัน โดยได้ทำเป็นโหราศาสตร์ในรูปแบบใหม่ วิธีการคือนำเอาโหราศาสตร์ในยุคเก่าทีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้นำมาประยุกต์เข้ากับวิทยาการยุคใหม่ เรียกแนวนี้ว่า Hamburger schule เมื่อมีผู้คนนำเอาเผยแพร่ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา จึงได้ตั้งชื่อว่า Uranian Astrology วิธีของโหราศาสตร์ยูเนียนคือ 1. การใช้จานหมุน 360 […]